Vi tar miljöarbetet
på allvar!

För att bedriva en verksamhet som vår innebär inte bara att vi är ålagda att utföra högkvalitativa arbeten på din bil utan också ett stort miljöansvar.
Vi arbetar enligt speciella riktlinjer utarbetade av Motorbranschen och Sveriges Miljöorgan.

Särskilda rutiner finns utarbetade för varje restprodukt som bildas i samband med både plåt, lack och plastarbeten.
2007 gick en ny VOC-lagstiftning i träda vilket innebär strikta gränsvärden på utsläpp av lösningsmedel. Detta innefattar även en övergång till vattenbaserade baslacker som krävs för att bedriva billackering i dag.
I Glasurits sortiment kallas dessa basfärger 90-linjen och är något som vi använt sedan 1999. Under hösten 2009 har Kiruna Lack & Bilskadecenter genomgått en kvalitetsäkring speciellt utformad för branschen som jämnställs med ISO-Certifiering. Systemet heter MRFVU och är framtaget av Motorbranschens Riksförbund och BNT.