Välkommen!

I Vår kundmottagning arbetar vi hårt med att ge dej den service du behöver i samband med din bilskada.
Vi hjälper dej att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag, bistår med information och prisuppgifter, besiktar skador och vägleder dej genom hela förloppet.
Vi utför även skickbedömningar för försäkringsbolagen om du vill teckna ny försäkring eller utöka din befintliga.

Vi ser också till att din reparation går så smärtfritt som möjligt. Vilket innebär att vi bland annat förbereder och ser till att erforderliga delar finns hos oss i god tid innan du kommer för att få din skada åtgärdad.

Vi tillhandahåller även skadeanmälningsblanketter.